NBN EN ISO 45001:2023

Veiligheids- en gezondheidsmanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik (ISO 45001:2018)

ACTIEF

Over deze norm

Talen
Duits, Engels, Frans en Nederlands
Type
NBN
Normcommissie
CEN/BT
Status
ACTIEF
Publicatiedatum
10 Augustus 2023
ICS-code
03.100.70 (Managementsysteem)
13.100 (Beroepsveiligheid. Industriële hygiëne)
Additional information
<p>De Nederlandstalige versie is uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van het NBN en heeft dezelfde status als de officiële versies. Hoewel de grootste zorg is besteed aan deze Nederlandstalige uitgave, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het NBN kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade, ontstaan door of verband houdend met de toepassing van deze uitgave.</p>
Withdrawn Date

Over deze opleiding

Samenvatting

Dit document specificeert eisen voor een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem en geeft richtlijnen voor het gebruik ervan om organisaties in staat te stellen veilige en gezonde arbeidsplaatsen te voorzien door werkgerelateerde letsels en gezondheidsproblemen te voorkomen en door proactief hun veiligheids- en gezondheidsprestaties te verbeteren.

Dit document is van toepassing op elke organisatie die een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem wil inrichten, implementeren en onderhouden om veiligheid en gezondheid op het werk te verbeteren, gevaren weg te nemen en veiligheids- en gezondheidsrisico’s (met inbegrip van tekortkomingen van het systeem) te minimaliseren, veiligheids- en gezondheidskansen te benutten en afwijkingen van het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem in verband met haar activiteiten aan te pakken.

Dit document helpt een organisatie de met haar veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem beoogde resultaten te behalen. In overeenstemming met het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de organisatie omvatten de met een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem beoogde resultaten:

a) continue verbetering van veiligheids- en gezondheidsprestaties

b) het voldoen aan wettelijke en andere eisen

c) het bereiken van veiligheids- en gezondheidsdoelstellingen.

Dit document is van toepassing op elke organisatie, ongeacht omvang, soort en activiteiten. Het is van toepassing op de veiligheids- en gezondheidsrisico’s onder het gezag van de organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met factoren als de context waarin de organisatie actief is en de behoeften en verwachtingen van haar medewerkers en andere belanghebbenden.

In dit document staan geen specifieke criteria voor veiligheids- en gezondheidsprestaties, en ook is het niet voorschrijvend wat betreft het ontwerp van een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem.

Dit document stelt een organisatie in staat om via haar veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem andere aspecten van gezondheid en veiligheid, zoals het welzijn van medewerkers, te integreren.

Dit document gaat niet in op onderwerpen als productveiligheid, materiële schade of milieueffecten, behalve de risico’s ervan voor medewerkers en andere relevante belanghebbenden.

Dit document kan in zijn geheel of deels worden gebruikt om veiligheids- en gezondheidsmanagement stelselmatig te verbeteren. Aanspraak dat voldaan wordt aan dit document kan echter alleen worden gemaakt als alle eisen ervan zijn opgenomen in het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem van een organisatie en aan al deze eisen, zonder enige uitzondering, wordt voldaan.