Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN 16931-1:2017+A1:2019

Elektronische facturatie - Deel 1: Semantisch datamodel van de kernelementen van een elektronische factuur

ACTIVE

About this standard

Languages
German, English and French
Type
NBN
Standards committee
CEN/TC 434
Status
ACTIVE
Publication date
19 December 2019
Amended By
EN 16931-1:2017+A1:2019/prA2
Corrected By
NBN EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020
ICS Code
35.240.20 (IT-toepassingen in de kantoorarbeid)
35.240.63 (It toepassingen in de handel)
Withdrawn Date

About this training

Summary

Deze Europese norm stelt een semantisch gegevensmodel vast van de kernelementen van een elektronische factuur. Het semantische model bevat alleen de essentiële informatie-elementen die een elektronische factuur nodig heeft om te zorgen voor wettelijke (inclusief fiscale) naleving en om interoperabiliteit mogelijk te maken voor grensoverschrijdende, sectoroverschrijdende en binnenlandse handel. Het semantische model kan door organisaties in de private en publieke sector worden gebruikt voor de facturering van overheidsopdrachten. Het kan ook worden gebruikt voor facturering tussen ondernemingen in de particuliere sector. Het is niet specifiek ontworpen om consumenten te factureren.
Deze Europese norm voldoet minimaal aan de volgende criteria:
- het is technologisch neutraal
- het is compatibel met relevante internationale normen voor elektronische facturering
- de toepassing van deze norm moet voldoen aan de vereisten voor de bescherming van persoonsgegevens van Richtlijn 95/ 46/ EG, rekening houdend met de beginselen van privacy en gegevensbescherming door ontwerp, gegevensminimalisatie, doelbinding, noodzakelijkheid en evenredigheid
- het is in overeenstemming met de relevante bepalingen van Richtlijn 2006/ 112/ EG [2]
- het maakt het mogelijk om praktische, gebruiksvriendelijke, flexibele en kostenefficiënte elektronische facturatiesystemen op te zetten
- er wordt rekening gehouden met de bijzondere behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen en van subcentrale aanbestedende diensten en aanbestedende entiteiten
- het is geschikt voor gebruik bij commerciële transacties tussen ondernemingen.