Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN ISO 14146:2021

Stralingsbescherming - Criteria en prestatielimieten voor de periodieke evaluatie van dosimetriediensten (ISO 14146:2018)

ACTIVE

About this standard

Languages
German, English and French
Type
NBN
Standards committee
()
Status
ACTIVE
Publication date
24 March 2021
ICS Code
13.280 (Bescherming tegen straling)
Withdrawn Date

About this training

Summary

De kwaliteit van een leverancier van een dosimetriedienst hangt af van zowel de kenmerken van het goedgekeurde (typegeteste) dosimetriesysteem[1] als de opleiding en ervaring van het personeel, samen met de kalibratieprocedures en kwaliteitsborgingsprogramma' s.
Dit document specificeert de criteria en de testprocedures die moeten worden gebruikt voor de periodieke verificatie van de prestaties van dosimetriediensten die persoonlijke en/ of gebiedsdosismeters leveren.
Een gebiedsdosismeter kan een werkplekdosismeter of een omgevingsdosismeter zijn.
De prestatie-evaluatie kan worden uitgevoerd als onderdeel van de goedkeuringsprocedure voor een dosimetriesysteem of als een onafhankelijke controle om te verifiëren dat een dosimetriedienst voldoet aan gespecificeerde nationale of internationale typetestprestatie-eisen onder representatieve blootstellingsomstandigheden die worden verwacht of die werkplekken nabootsen van de radiologische activiteiten die worden gecontroleerd.
Dit document is van toepassing op persoons- en gebiedsdosismeters voor de beoordeling van uitwendige fotonenstraling met een (fluentiegewogen) gemiddelde energie tussen 8 keV en 10 MeV, bètastraling met een (fluentiegewogen) gemiddelde energie tussen 60 keV en 1,2 MeV, en neutronenstraling met een (fluentie gewogen) gemiddelde energie tussen 25,3 meV (d.w.z. thermische neutronen met een Maxwelliaanse energieverdeling met kT = 25,3 meV) en 200 MeV.
Het omvat alle soorten persoonlijke en gebiedsdosismeters die in het laboratorium moeten worden verwerkt (bijv. thermoluminescente, optisch gestimuleerde luminescentie, radiofotoluminescente, baandetectoren of fotografische filmdosismeters) en waarbij continue metingen of metingen regelmatig worden herhaald met vaste tijdsintervallen (bijv. enkele weken, een maand). .
Ook actieve dosismeters (voor dosismeting) mogen volgens dit document behandeld worden. Vervolgens moeten ze worden behandeld alsof ze passief zijn (d.w.z. de dosimetriedienst leest hun aangegeven waarden en rapporteert ze aan de evaluatieorganisatie).

[1] Indien dit document wordt toegepast op een dosimetriesysteem waarvoor geen goedkeuring (patroon- of typekeuring) is verstrekt, dan dient in onderstaande tekst goedkeuring of typekeuring te worden gelezen als het door de fabrikant verstrekte technische gegevensblad of als de gegevensblad vereist door de regelgevende instantie.