NBN EN ISO 9001:2015

Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen (ISO 9001:2015)

ACTIEF

Over deze norm

Talen
Duits, Engels, Frans en Nederlands
Type
NBN
Normcommissie
CEN/BT
Status
ACTIEF
Publicatiedatum
18 september 2015
Vervangt
NBN EN ISO 9001:2008, NBN EN ISO 9001/AC:2009
Amended By
EN ISO 9001:2015/prA1:2024
ICS-code
03.100.70 (Managementsysteem)
03.120.10 (Kwaliteitszorg en kwaliteitsborging)
Ingetrokken datum

Over deze opleiding

Samenvatting

Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die: a) moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en b) zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en aan eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Alle eisen in deze internationale norm zijn algemeen en bedoeld om toepasbaar te zijn op elke organisatie, ongeacht haar type of omvang of de producten en diensten die zij levert. OPMERKING 1 In deze internationale norm zijn de termen ' product' en ' dienst' alleen van toepassing op producten en diensten die bedoeld zijn voor, of worden vereist door een klant. OPMERKING 2 Eisen uit wet- en regelgeving kunnen worden verwoord als wettelijke eisen.