Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN ISO 14001:2015

Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik (ISO 14001:2015)

ACTIVE

About this standard

Languages
German, English, French and Dutch
Type
NBN
Standards committee
CEN/BT
Status
ACTIVE
Publication date
18 September 2015
Replaces
NBN EN ISO 14001:2004, NBN EN ISO 14001/AC:2009
ICS Code
03.100.70 (Managementsysteem)
13.020.10 (Milieubeheer)
Withdrawn Date

About this training

Summary

Deze internationale norm specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem dat een organisatie kan gebruiken om haar milieuprestaties te verbeteren. Deze internationale norm is bedoeld voor gebruik door een organisatie die op een systematische wijze haar milieuverantwoordelijkheden wil managen, die bijdraagt aan de milieupijler van duurzaamheid. 

Deze internationale norm helpt een organisatie de beoogde resultaten te behalen van haar milieumanagementsysteem, die waardevol zijn voor het milieu, de organisatie zelf en belanghebbenden. In overeenstemming met het milieubeleid van de organisatie omvatten de beoogde resultaten van een milieumanagementsysteem: 

' het verbeteren van de milieuprestaties  

' het voldoen aan complianceverplichtingen  

' het bereiken van milieudoelstellingen. 

Deze internationale norm is van toepassing op elke organisatie, ongeacht omvang, soort en aard, en is van toepassing op de milieuaspecten van haar activiteiten, producten en diensten waarvan de organisatie bepaalt dat zij deze kan beheersen of beïnvloeden, uitgaande van een levenscyclusperspectief. Deze internationale norm stelt geen specifieke criteria voor milieuprestaties. 

Deze internationale norm kan in zijn geheel of deels worden gebruikt om milieumanagement stelselmatig te verbeteren. Aanspraak dat voldaan wordt aan deze internationale norm kan alleen worden gemaakt als alle eisen ervan zijn opgenomen in het milieumanagementsysteem van een organisatie en aan al deze eisen, zonder enige uitzondering, wordt voldaan.