Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN ISO 21877:2019

Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de massaconcentratie van ammoniak - Handmatige methode (ISO 21877:2019)

ACTIVE

About this standard

Languages
German, English and French
Type
NBN
Standards committee
CEN/TC 264
Status
ACTIVE
Publication date
28 November 2019
ICS Code
13.040.40 (Emissies stationaire bronnen)
Withdrawn Date

About this training

Summary

Dit document specificeert een handmatige meetmethode inclusief bemonstering en verschillende analysemethoden voor het bepalen van de massaconcentratie van ammoniak (NH3) in het afgas van industriële installaties, bijvoorbeeld stookinstallaties of landbouwinstallaties. Alle verbindingen die vluchtig zijn bij de bemonsteringstemperatuur en ammoniumionen produceren bij dissociatie tijdens bemonstering in de absorptieoplossing, worden gemeten met deze methode, die het vluchtige ammoniakgehalte van het afvalgas geeft.
Dit document specificeert een onafhankelijke meetmethode, die is gevalideerd in veldtesten in een NH3-concentratiebereik van ongeveer 8 mg/ m3 tot 65 mg/ m3 bij standaardomstandigheden. De ondergrens van het validatiebereik is bepaald onder operationele omstandigheden van een proefinstallatie. Afhankelijk van bijvoorbeeld de bemonsteringsduur, het bemonsteringsvolume en de aantoonbaarheidsgrens van de gebruikte analysemethode kan de meetmethode bij lagere waarden worden gebruikt.
OPMERKING 1 De installatie, de omstandigheden tijdens veldtesten en de prestatiekenmerken verkregen in het veld zijn vermeld in bijlage A.
Deze meetmethode kan worden gebruikt voor intermitterende monitoring van ammoniakemissies, maar ook voor de kalibratie en validatie van permanent geïnstalleerde geautomatiseerde ammoniakmeetsystemen.
OPMERKING 2 Een onafhankelijke meetmethode wordt standaardreferentiemethode (SRM) genoemd in EN 14181.