Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN ISO 21945:2020

Vaste biobrandstoffen - Vereenvoudigde bemonsteringsmethode voor kleinschalige toepassingen (ISO 21945:2020)

ACTIVE

About this standard

Languages
German, English and French
Type
NBN
Standards committee
CEN/TC 335
Status
ACTIVE
Publication date
29 April 2020
ICS Code
27.190 (Biologische bronnen en alternatieve bronnen voor energie)
75.160.40 (Biobrandstoffen)
Withdrawn Date

About this training

Summary

Dit document beschrijft vereenvoudigde methoden voor het nemen van monsters van vaste biobrandstoffen in kleinschalige toepassingen en opslag, inclusief het opstellen van bemonsteringsplannen en rapporten. De belangrijkste focus ligt op opslagen met een grootte van ≤100 t. Dit document is van toepassing op de volgende vaste biobrandstoffen:
1) fijne (tot ongeveer 10 mm nominale topmaat) en regelmatig gevormde deeltjesvormige materialen die kunnen worden bemonsterd met behulp van een schep of pijp, b.v. zaagsel, olijfpitten en houtpellets
2) grove of onregelmatig gevormde deeltjesvormige materialen (tot 200 mm nominale topmaat) die kunnen worden bemonsterd met een vork of schep, b.v. houtsnippers, varkensbrandstof en notendoppen
3) grote stukken (groter dan 200 mm nominale topmaat) die handmatig worden geplukt (bijv. brandhout en briketten).
Dit document kan ook worden gebruikt voor andere vaste biobrandstoffen die hierboven niet zijn vermeld, als de in dit document beschreven procedures van toepassing zijn. Dit document specificeert methoden die bijvoorbeeld moeten worden gebruikt wanneer een monster moet worden getest op vochtgehalte, asgehalte, calorische waarde, bulkdichtheid, mechanische duurzaamheid, deeltjesgrootteverdeling, assmeltgedrag en chemische samenstelling.
Daarnaast beschrijft het een methode voor het verkleinen van de steekproefomvang en definieert het vereisten voor het hanteren en opslaan van monsters.
OPMERKING 1 Als een hogere nauwkeurigheid van de analyseresultaten nodig is of als u twijfelt of dit document van toepassing is, kan ISO 18135 worden gebruikt. Door gebruik te maken van het aantal stappen dat in dit document wordt gegeven, kan de resulterende precisie voor analytische resultaten worden geschat met de formules in ISO 18135.
OPMERKING 2 Pellets kunnen van nature CO en CO2-afgassen genereren. Als er pellets worden bemonsterd, controleer dan de CO- en CO2- en O2-niveaus voorafgaand aan en tijdens het monsternameproces in een afgesloten ruimte zoals een container, silo of schuur en zorg dat er iemand bij de ingang stand-by staat.