Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN 17289-3:2021

Karakterisering van stortgoederen - Bepaling van een naar grootte gewogen fijne fractie en het gehalte aan kristallijn silica - Deel 3: Sedimentatiemethode

ACTIVE

About this standard

Languages
German, English and French
Type
NBN
Standards committee
()
Status
ACTIVE
Publication date
27 January 2021
ICS Code
13.040.30 (Werkplekatmosfeer)
Withdrawn Date

About this training

Summary

Dit document specificeert de bepaling van de naar grootte gewogen fijne fractie (SWFF) en de naar grootte gewogen fijne fractie van kristallijn silica (SWFFCS) in stortgoederen door middel van een sedimentatiemethode met behulp van een vloeistofbezinkingstechniek.
Het doel van dit document is om gebruikers in staat te stellen bulkmaterialen te evalueren met betrekking tot hun grootte-gewogen fijne fractie en kristallijn silicagehalte.
OPMERKING Zie EN 17289-1 voor de voorbereiding van het monster en de bepaling van kristallijn silica met röntgenpoederdiffractometrie (XRD) of Fourier Transform Infrared Spectroscopie (FT-IR).
Specifieke methoden voor de evaluatie van SWFF voor specifieke bulkmaterialen worden gespecificeerd in verschillende bijlagen.
Dit document is van toepassing op kristallijn silica dat bulkmaterialen bevat die volledig zijn onderzocht en gevalideerd voor de evaluatie van de naar grootte gewogen fijne fractie en kristallijn silica.