Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
CEN/TS 1046:2021

Thermoplastische leiding- en leidingsystemen - Buiten de bouwconstructies voor zwaartekracht- en druksystemen - Geulinstallatie

ACTIVE

About this standard

Languages
German and English
Type
NBN
Standards committee
()
Status
ACTIVE
Publication date
28 May 2021
Replaces
CEN/TR 1046:2013
ICS Code
23.040.05 (Buisleidingen en hun onderdelen voor openbare rioolsystemen)
93.030 (Buitenriolering)
23.040.45 (Hulpstukken van kunststof)
23.040.20 (Pijpleidingen van kunststof)
Withdrawn Date

About this training

Summary

Dit document geeft de aanbevolen werkwijze voor ondergrondse open sleufinstallatie en inbedrijfstelling van thermoplastische leidingsystemen die worden gebruikt voor het transporteren van water onder druk (naast EN 805) en voor het lozen van afvalwater onder zwaartekracht (naast EN 1610).
Op het gebied van drukloze ondergrondse afwatering en riolering komt dit tot uiting in de markering van producten met toepassingscode " U" en " UD" :
- buiten de bouwkundige constructie (U)
- zowel ingegraven in de grond binnen de bouwconstructie (toepassingsgebiedcode " D" ) als buiten de
gebouw (toepassingsgebiedcode " UD" ).
Dit document heeft ook betrekking op installatie en/ of aansluitingen op kleppen, mangaten, inspectieputten, putten en andere hulpcomponenten in leidingsystemen.
OPMERKING 1 De gedragscode voor pijpleidingen voor gastoevoer valt onder de EN 12007-serie [21].
OPMERKING 2 Aanbevolen werkwijzen voor het installeren van kunststof leidingsystemen voor het afvoeren van grond en afval binnen de bouwconstructie valt onder CEN/ TR 13801 [12].
OPMERKING 3 Praktijken voor ondergrondse installatie van regenwaterinfiltratie- en opslagverzwakkingssystemen vallen onder CEN/ TR 17179 [13].
OPMERKING 4 Aangenomen wordt dat aanvullende aanbevelingen en/ of eisen in de individuele productnormen worden beschreven.
OPMERKING 5 Als niet-kunststof onderdelen deel uitmaken van het kunststof systeem, moeten de instructies van de fabrikant in acht worden genomen.
Vereisten en instructies met betrekking tot de inbedrijfstelling van systemen zijn te vinden in EN 805 en EN 1610 en de relevante nationale en/ of lokale regelgeving. Dit document geeft specifieke aanvullende aanbevelingen voor inbedrijfstelling relevant voor kunststof leidingsystemen.
De aandacht wordt gevestigd op alle relevante lokale en/ of nationale voorschriften (bijv. gezondheids-, veiligheids- en hygiënische vereisten).