Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN 13480-6:2017/A1:2019

Metalen industriële leidingen - Deel 6: Aanvullende vereisten voor ondergrondse leidingen

ACTIVE

About this standard

Languages
German, English and French
Type
NBN
Standards committee
CEN/TC 267
Status
ACTIVE
Publication date
23 May 2019
Amends
NBN EN 13480-6:2017
ICS Code
23.040.01 (Pijpleidingen en toebehoren, algemeen)
Withdrawn Date

About this training

Summary

Deze Europese norm specificeert de vereisten voor industriële leidingen die geheel of gedeeltelijk zijn ingegraven en gedeeltelijk in moffen of soortgelijke bescherming zijn aangebracht. Het wordt gebruikt in combinatie met de andere zes delen van EN 13480. Waar ondergrondse leidingen die onder deze norm vallen, worden aangesloten op leidingen die onder andere jurisdicties zijn geïnstalleerd, zoals pijpleidingen, moet de overgang worden gemaakt bij een afsluitelement, b.v. een afsluit- of regelklep die de twee secties scheidt. Deze dient dicht bij de begrenzing van het industrieterrein te zijn, maar mag binnen of buiten de begrenzing liggen. Bedrijfstemperatuur tot 75 °C. OPMERKING Voor hogere temperaturen moet worden verwezen naar EN 13941, maar houd er rekening mee dat CEN/ TC 107 alleen betrekking heeft op voorgeïsoleerde leidingen met temperaturen tot 140 °C en diameters tot 800 mm, wat de staat van de kunst voor deze producten.