Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN 15759-2:2018

Behoud van cultureel erfgoed - Binnenklimaat - Deel 2: Ventilatiemanagement voor de bescherming van cultureel erfgoed gebouwen en collecties

ACTIVE

About this standard

Languages
German, English and French
Type
NBN
Standards committee
CEN/TC 346
Status
ACTIVE
Publication date
28 February 2018
ICS Code
97.195 (Kunst- en nijverheidsproducten)
Withdrawn Date

About this training

Summary

Deze Europese norm geeft richtlijnen voor ventilatiebeheer om de bewaringsomstandigheden van cultureel erfgoedgebouwen en hun collecties te verbeteren. Tegelijkertijd wordt beoogd een binnenmilieu te creëren voor een duurzaam gebruik van deze gebouwen en hun collecties. Deze norm is een aanvulling op bestaande algemene normen voor ventilatie die gericht zijn op het comfort van de mens.
Deze Europese norm is het tweede deel van een norm over het binnenklimaat in gebouwen met cultureel erfgoed, d.w.z. EN 15759 1:2011. Het moet samen met het eerste deel worden gebruikt bij het overwegen van de selectie van verwarmingsstrategieën en verwarmingssystemen voor gebouwen met cultureel erfgoed of gebouwen waarin collecties zijn ondergebracht. Het kan ook worden gebruikt bij het overwegen van andere kwesties, b.v. beoordeling van gebouwen, interieurs en inboedels of verbeteringen voor de energieprestatie.
Deze Europese norm behandelt binnenklimaatomstandigheden, ventilatiestrategieën en generieke technische oplossingen voor hun implementatie, maar niet de technische apparatuur zelf.