You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN 1755:2024

Industriële vrachtwagens - Veiligheidseisen en verificatie - Aanvullende eisen voor gebruik in potentieel explosieve atmosferen

ACTIVE

About this standard

Languages
German, English and French
Type
NBN
Standards committee
CEN/TC 150
Status
ACTIVE
Publication date
10 January 2024
Replaces
NBN EN 1755:2015
ICS Code
53.060 (Industriële vrachtwagens)
Withdrawn Date
Price
€ 184,00

About this training

Summary

Dit document is van toepassing op zelfrijdende en meeloopgestuurde handmatige en semi-handmatige industriële vrachtwagens zoals gedefinieerd in ISO 5053-1:2020, inclusief hun lastopnamemiddelen en hulpstukken (hierna vrachtwagens genoemd) die bedoeld zijn voor gebruik in potentieel explosieve atmosferen.
OPMERKING 1 Aanbouwdelen die op de lastdrager of op vorken zijn gemonteerd en die door de gebruiker kunnen worden verwijderd, worden niet beschouwd als onderdeel van de truck.
Dit document specificeert aanvullende technische eisen ter voorkoming van het ontsteken van een explosieve atmosfeer van brandbare gassen, dampen, nevels of stof door industriële vrachtwagens van apparatuurgroep II en apparatuurcategorie 2G, 3G, 2D of 3D.
OPMERKING 2 De relatie tussen een apparatuurcategorie (hierna categorie genoemd) en de overeenkomstige zone (gebiedsclassificatie) wordt weergegeven in de informatieve bijlage B.
Dit document is niet van toepassing op:
- vrachtwagens van uitrustingsgroep I
- vrachtwagens van uitrustingsgroep II, uitrustingscategorie 1
- vrachtwagens bedoeld voor gebruik in potentieel explosieve atmosferen met hybride mengsels
- beveiligingssystemen.
Dit document is niet van toepassing op vrachtwagens die bedoeld zijn voor gebruik in potentieel explosieve atmosferen met koolstofdisulfide (CS2), koolmonoxide (CO) en/ of ethyleenoxide (C2H4O) vanwege de speciale eigenschappen van deze gassen.
Technische vereisten met betrekking tot lithium-ionbatterijen en brandstofcellen als energiebronnen worden in dit document niet gegeven vanwege hun specifieke gevaren.