You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN IEC 60079-17:2024

Explosieve atmosferen - Deel 17: Inspectie en onderhoud van elektrische installaties

ACTIVE

About this standard

Languages
German, English and French
Type
NBN Electro
Status
ACTIVE
Publication date
14 January 2024
Replaces
NBN EN 60079-17:2014
ICS Code
29.260.20 (Elektrisch materieel voor omgevingen waar ontploffingsgevaar kan heersen)
Withdrawn Date
Price
€ 252,00

About this training

Summary

Dit deel van de IEC 60079-serie is van toepassing op gebruikers en heeft alleen betrekking op factoren die rechtstreeks verband houden met de inspectie en het onderhoud van elektrische installaties die specifiek zijn ontworpen voor gevaarlijke gebieden, waar het gevaar kan worden veroorzaakt door explosieve gassen of explosieve stofatmosferen.
Het omvat niet:
- andere fundamentele installatie- en inspectie-eisen voor elektrische installaties
- de keuring van elektrische apparatuur
- bescherming of ventilatie van kamers
- gasdetectiesystemen
- de reparatie en revisie van explosieveilige apparatuur (zie IEC 60079-19).
Hoewel deze norm geen inspectie omvat van veiligheidsvoorzieningen zoals gebruikt in geventileerde ruimtes (zie 60079-13), omvat deze norm wel de eisen voor inspectie en onderhoud van individuele uitrustingsstukken die deel zullen uitmaken van dergelijke systemen, bijvoorbeeld motoren of sensoren.
Deze norm is een aanvulling op de eisen voor inspectie en testen in niet-gevaarlijke gebieden in IEC 60364-6.
OPMERKING 1 De normen die op de installatiedatum werden toegepast, waren mogelijk geen IEC-normen.
Deze norm is bedoeld om te worden toegepast daar waar er een risico kan bestaan door de aanwezigheid van explosieve gas- of stofmengsels met lucht of brandbare stoflagen onder normale atmosferische omstandigheden. Het is niet van toepassing op:
- ondergrondse mijngebieden,
- stof van explosieven,
- pyrofore stoffen.