You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN ISO 22036:2024

Vaste omgevingsmatrices - Bepaling van elementen met behulp van inductief gekoppelde plasma optische emissiespectrometrie (ICP-OES) (ISO 22036:2024)

ACTIVE

About this standard

Languages
German, English and French
Type
NBN
Standards committee
CEN/TC 444
Status
ACTIVE
Publication date
17 January 2024
Replaces
NBN EN 16170:2016
ICS Code
13.080.10 (Bodem. chemische eigenschappen)
Withdrawn Date
Price
€ 163,00

About this training

Summary

Dit document specificeert een methode voor de bepaling van de volgende elementen in koningswater, salpeterzuur of een mengsel van zoutzuur (HCl), salpeterzuur (HNO3) en tetrafluorboorzuur (HBF4)/ fluorwaterstofzuur (HF) zuurverteringsproducten van bodem, behandeld bioafval, afval, slib en sediment:
Aluminium (Al), antimoon (Sb), arseen (As), barium (Ba), beryllium (Be), bismut (Bi), boor (B), cadmium (Cd), calcium (Ca), cerium (Ce), chroom (Cr), kobalt (Co), koper (Cu), dysprosium (Dy), erbium (Er), europium (Eu), gallium (Ga), gadolinium (Gd), germanium (Ge), goud (Au), hafnium (Hf), holmium (Ho), indium (In), iridium (Ir), ijzer (Fe), lanthaan (La), lood (Pb), lithium (Li), lutetium (Lu) magnesium (Mg), mangaan (Mn), kwik (Hg), molybdeen (Mo), neodymium (Nd), nikkel (Ni), palladium (Pd), fosfor (P), platina (Pt), kalium (K), praseodymium (Pr), rhodium (Rh), ruthenium (Ru), samarium (Sm), scandium (Sc), selenium (Se), silicium (Si), zilver (Ag), natrium (Na), strontium (Sr), zwavel (S), tantaal (Ta), tellurium (Te), terbium (Tb), thallium (Tl), thulium (Tm), thorium (Th), tin (Sn), titanium (Ti), wolfraam (W), vanadium (V), yttrium (Y), ytterbium (Yb), zink (Zn) en zirkonium (Zr).
De methode is ook toepasbaar op andere extracten of digesties afkomstig van bijvoorbeeld DTPA-extractie, fusiemethoden of totale vergistingsmethoden, mits de gebruiker de toepasbaarheid heeft geverifieerd.
De methode is gevalideerd voor de elementen vermeld in Tabel A.1 (slib), Tabel A.2 (compost) en Tabel A.3 (bodem). De methode is toepasbaar voor andere vaste matrices en andere elementen zoals hierboven vermeld, op voorwaarde dat de gebruiker de toepasbaarheid heeft geverifieerd.
Deze methode is ook toepasbaar voor de bepaling van hoofd-, ondergeschikte en sporenelementen in koningswater en salpeterzuurdigesten en in eluaten van bouwproducten (EN 17200[22]).
OPMERKING            Bouwproducten omvatten b.v. producten op minerale basis bitumineuze producten metalen producten op houtbasis kunststoffen en rubbers afdichtingsmiddelen en lijmen verven en coatings.