You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN ISO 19152-1:2024

Geografische informatie - Land Administration Domain Model (LADM) - Deel 1: Generiek conceptueel model (ISO 19152-1:2024)

ACTIVE

About this standard

Languages
English and French
Type
NBN
Standards committee
CEN/TC 287
Status
ACTIVE
Publication date
17 January 2024
Replaces
NBN EN ISO 19152:2013
ICS Code
35.240.70 (It-toepassingen in de wetenschap)
Withdrawn Date
Price
€ 58,00

About this training

Summary

Dit document:
—     definieert een referentielandbeheerdomeinmodel (LADM) dat basisinformatiegerelateerde componenten van landbeheer/ georegulatie omvat
—     biedt een abstract, conceptueel model met pakketten gerelateerd aan:
—     partijen (mensen en organisaties),
—     administratieve basiseenheden, rechten, verantwoordelijkheden en beperkingen (RRR' s),
—     ruimtelijke eenheden,
—     een generiek conceptueel model (bronnen en versiebeheerobject)
—     biedt terminologie voor landbeheer/ georegulatie, gebaseerd op verschillende nationale en internationale systemen, die zo eenvoudig mogelijk is om in de praktijk bruikbaar te zijn. De terminologie maakt een gedeelde beschrijving mogelijk van verschillende formele of informele praktijken en procedures in verschillende rechtsgebieden
—     biedt een inhoudsmodel dat onafhankelijk is van codering, waardoor ondersteuning van verschillende coderingen mogelijk is
—     biedt een basis voor nationale en regionale profielen
—     maakt het mogelijk om informatie over landbeheer/ georegulering uit verschillende bronnen op een coherente manier te combineren.
Het volgende valt buiten de reikwijdte van dit document:
—     interferentie met (nationale) wetten op het gebied van landbeheer en georegulering, met mogelijk juridische implicaties vanwege de mogelijkheid om verschillende soorten systemen te beschrijven, maar in dezelfde notatie
—     constructie van externe databases met partijgegevens, adresgegevens, gegevens over landbedekking, gegevens over fysieke nutsvoorzieningen, archiefgegevens en belastinggegevens. De LADM biedt echter stereotype klassen voor deze datasets om aan te geven welke datasetelementen de LADM verwacht van deze externe bronnen, indien beschikbaar.
Dit document biedt de concepten en basisstructuur voor standaardisatie op het gebied van landbeheer/ georegulatie. Het definieert een algemeen schema waarmee regelgevende informatie kan worden beschreven. Het maakt het ook mogelijk om de relatie met meerdere partijen en groepen tot uitdrukking te brengen, samen met een referentiestructuur, zodat de sourcing van alle informatiesystemen kan worden gehandhaafd. In dit document worden de gemeenschappelijke elementen en het basisschema vastgelegd waarop een meer gedetailleerd schema kan worden opgesteld.