You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN ISO 19901-3:2024

Olie- en gasindustrie inclusief koolstofarme energie - Specifieke eisen voor offshore constructies - Deel 3: Bovenbouwconstructie (ISO 19901-3:2024)

ACTIVE

About this standard

Languages
English and French
Type
NBN
Standards committee
CEN/TC 12
Status
ACTIVE
Publication date
17 January 2024
Replaces
NBN EN ISO 19901-3:2015
ICS Code
75.180.10 (Exploitatie-, boor en opdelvingsmaterieel)
Withdrawn Date
Price
€ 124,00

About this training

Summary

Dit document biedt vereisten, richtlijnen en informatie voor het ontwerp en de fabricage van topside-constructies voor offshore-constructies, inclusief omstandigheden tijdens gebruik, vóór gebruik en na gebruik.
De belastingen op de bovenbouwconstructie en de werkingseffecten op structurele componenten zijn afgeleid van dit document, waar nodig in combinatie met andere internationale normen uit de ISO 19901-serie (bijv. ISO 19901-1 voor windbelastingen - zie 7.6.2, ISO 19901-2 voor seismische belastingen - zie 7.7) en ISO 19902 voor vermoeiingsontwerp (zie 6.7).
Dit document is van toepassing op het volgende:
—     bovenzijden van vaste offshore-constructies
—     afzonderlijke structurele eenheden geplaatst op de rompconstructies van drijvende offshore-constructies en mobiele offshore-eenheden
—     bovenzijden van arctische offshore-constructies, met uitzondering van winterklaar maken (zie ISO 19906).
Als enig onderdeel van de topsidestructuur deel uitmaakt van de primaire structuur van het totale structurele systeem dat mondiale platformacties weerstaat, worden de vereisten van dit document aangevuld met toepasselijke vereisten in ISO 19902, ISO 19903, ISO 19904-1, ISO 19905-1 , ISO 19905-3 en ISO 19906.
Voor die delen van drijvende offshore-constructies en mobiele offshore-eenheden waarvoor is gekozen om onder de regels van een erkend classificatiebureau te vallen, hebben de overeenkomstige klassenregels voorrang op de bijbehorende vereisten van dit document.
Dit document behandelt ook de preventie, controle en beoordeling van brand, explosies en andere accidentele gebeurtenissen.
De brand- en explosiebepalingen van dit document kunnen worden toegepast op die delen van de romp van drijvende constructies en mobiele offshore-eenheden die verwerking, leidingen of opslag van koolwaterstoffen bevatten.
OPMERKING          Vereisten voor structureel integriteitsmanagement zijn vastgelegd in ISO 19901-9.
Dit document is van toepassing op structurele componenten, waaronder de volgende:
—     primaire en secundaire structuur in dekken, modulesteunframes en modules
—     fakkelconstructies
—     kraansokkel en andere kraanondersteuningsvoorzieningen
—     helikopterlandingsdekken (helidecks)
—     permanente bruggen tussen afzonderlijke offshore-constructies
—     masten, torens en gieken op offshore-constructies.
Dit document geeft eisen voor het selecteren en gebruiken van een nationale bouwnorm met een correspondentiefactor voor het bepalen van de weerstand van gewalste en gelaste niet-ronde prismatische componenten en hun verbindingen.