You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
HD 629.2 S3:2024

Testvereisten voor accessoires voor gebruik op stroomkabels met een nominale spanning van 3,6/6(7,2) kV tot 20,8/36(42) kV - Deel 2: Kabels met geïmpregneerde papierisolatie

ACTIVE

About this standard

Languages
English
Type
NBN Electro
Status
ACTIVE
Publication date
21 January 2024
ICS Code
29.060.20 (Kabels)
Withdrawn Date
Price
€ 142,00

About this training

Summary

1.1 Algemeen
Dit document specificeert prestatie-eisen voor typetests voor kabelaccessoires voor gebruik op geïmpregneerde papiergeïsoleerde stroomkabels zoals gespecificeerd in HD 621.
Het is niet nodig om deze tests, zodra ze succesvol zijn afgerond, te herhalen, tenzij er wijzigingen worden aangebracht in de materialen, het ontwerp of het productieproces, die de prestatiekenmerken kunnen beïnvloeden.
Accessoires voor speciale toepassingen zoals onderzeese kabels, scheepskabels of gevaarlijke situaties (explosieve omgevingen, brandwerende kabels of seismische omstandigheden) zijn niet inbegrepen.
Testmethoden zijn opgenomen in EN 61442:2005.
OPMERKING Het kan mogelijk zijn, afhankelijk van overeenstemming tussen leverancier en koper en/ of de relevante conformiteitsbeoordelingsinstantie, om aan te tonen dat conformiteit met de eerdere norm kan worden gebruikt om conformiteit met dit document te claimen, op voorwaarde dat er een beoordeling wordt gemaakt van een aanvullend type testen die mogelijk moeten worden uitgevoerd. Dergelijke aanvullende tests die deel uitmaken van een reeks tests kunnen niet afzonderlijk worden uitgevoerd.
1.2 Type accessoires
De accessoires waarop dit document betrekking heeft, worden hieronder opgesomd:
- binnen- en buitenaansluitingen van alle ontwerpen, inclusief klemmenkasten
- rechte verbindingen, aftakverbindingen en eindverbindingen van alle uitvoeringen, geschikt voor ondergronds of in de lucht
- afgeschermde of niet-afgeschermde plug-in-type of scheidbare connectoren van het geschroefde type die kunnen communiceren met doorvoerprofielen zoals gespecificeerd in de EN 50180-serie en EN 50181.
1.3 Nominale spanning
De nominale spanningen U0/ U(Um) van de accessoires waarop dit document betrekking heeft, zijn 3,6/ 6(7,2) - 3,8/ 6,6(7,2) - 6/ 10(12) - 6, 35/ 11(12) - 8,7/ 15(17,5) - 12/ 20(24) - 12,7/ 22(24) - 18/ 30(36) - 19/ 33(36) - 20, 8/ 36(42) kV.