You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
HD 629.3 S1:2024

Testvereisten voor accessoires voor gebruik op stroomkabels met een nominale spanning van 3,6/6(7,2) kV tot 20,8/36(42) kV - Deel 3: Overgangsverbindingen tussen kabels met geïmpregneerde papierisolatie en kabels met geëxtrudeerde isolatie

ACTIVE

About this standard

Languages
English
Type
NBN Electro
Status
ACTIVE
Publication date
21 January 2024
ICS Code
29.035.10 (Isolatiematerialen van papier en karton)
29.060.20 (Kabels)
Withdrawn Date
Price
€ 142,00

About this training

Summary

1.1 Algemeen
Dit document specificeert prestatie-eisen voor typetests voor overgangsverbindingen voor gebruik tussen geëxtrudeerde geïsoleerde stroomkabels zoals gespecificeerd in HD 620 en geïmpregneerde papiergeïsoleerde stroomkabels zoals gespecificeerd in HD 621 of een andere relevante norm.
Zodra de typetest voor een accessoire met succes is voltooid, is het niet nodig de test te herhalen, tenzij er wijzigingen worden aangebracht in de materialen, het ontwerp of het fabricageproces, die de prestatiekenmerken kunnen beïnvloeden.
Mogelijke extra thermomechanische krachten als gevolg van hoge stroombelastingen uit hernieuwbare energiebronnen vallen niet onder deze tests (worden overwogen).
Accessoires voor speciale toepassingen zoals onderzeese kabels, scheepskabels of gevaarlijke situaties (explosieve omgevingen, brandwerende kabels of seismische omstandigheden) zijn niet inbegrepen.
Testmethoden zijn opgenomen in EN IEC 61442:- en bijlage E.
OPMERKING 1 Dit document maakt de bestaande goedkeuringen van producten die zijn verkregen op basis van nationale normen en specificaties en/ of het aantonen van bevredigende serviceprestaties niet ongeldig. Producten die zijn goedgekeurd volgens dergelijke nationale normen of specificaties kunnen echter niet rechtstreeks aanspraak maken op goedkeuring van dit document.
OPMERKING 2 Het kan mogelijk zijn, afhankelijk van overeenstemming tussen leverancier en koper en/ of de relevante conformiteitsbeoordelingsinstantie, om aan te tonen dat conformiteit met de eerdere norm kan worden gebruikt om conformiteit met dit document te claimen, op voorwaarde dat er een beoordeling wordt gemaakt van eventuele aanvullende typetesten die mogelijk moeten worden uitgevoerd. Dergelijke aanvullende tests die deel uitmaken van een reeks tests kunnen niet afzonderlijk worden uitgevoerd.
1.2 Type accessoires
De accessoires die in dit document worden behandeld zijn rechte en aftakkende overgangsverbindingen van alle ontwerpen, geschikt voor ondergronds of in de lucht.
1.3 Nominale spanning
De nominale spanningen U0/ U (Um) van de accessoires waarop dit document betrekking heeft, zijn 3,6/ 6(7,2) - 3,8/ 6,6(7,2) - 6/ 10(12) - 6, 35/ 11(12) - 8,7/ 15(17,5) - 12/ 20(24) - 12,7/ 22(24) - 18/ 30(36) - 19/ 33(36) - 20, 8/ 36(42) kV.