You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN ISO 14068-1:2024

Klimaatbescherming – transitie naar netto nul – Deel 1: CO2-neutraliteit

ACTIVE

About this standard

Languages
English
Type
NBN
Standards committee
ISO/TC 207/SC 7
Status
ACTIVE
Publication date
25 January 2024
ICS Code
13.020.40 (Vervuiling, vervuilingsbewaking en conservering)
Withdrawn Date
Price
€ 184,00

About this training

Summary

< p class=" MsoBodyText" > < span lang=" EN-GB" > Dit document stelt principes, vereisten en richtlijnen vast voor het bereiken en aantonen van koolstofneutraliteit door het kwantificeren, verminderen en compenseren van de koolstofvoetafdruk.< / span> < / p>
< p class=" MsoBodyText" > < span lang=" EN-GB" > Dit document definieert termen die worden gebruikt in de context van koolstofneutraliteit en biedt richtlijnen voor de maatregelen die nodig zijn om de vereiste koolstofneutraliteit te bereiken en aan te tonen. In overeenstemming met de gangbare praktijk verwijst het woord ‘koolstof’ naar alle broeikasgassen (BKG’s) in samengestelde uitdrukkingen als ‘koolstofneutraliteit’.< / span>


< p class=" MsoBodyText" > < span lang=" EN-GB" > Het is toepasbaar op een breed scala aan onderwerpen, b.v. B. over organisaties (waaronder bedrijven, lokale overheden en financiële instellingen) en producten (goederen of diensten, waaronder gebouwen en evenementen). Het is niet bedoeld om te worden gebruikt voor gebieden (zoals regio' s, landen, staten of steden), inclusief staten die het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) hebben ondertekend, bij het rapporteren van nationale resultaten voor de doeleinden van dit verdrag.

span>


< p class=" MsoBodyText" > < span lang=" EN-GB" > Dit document stelt een hiërarchie voor koolstofneutraliteit vast die prioriteit geeft aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (direct en indirect) en het verbeteren van de eliminatie van broeikasgassen in de hele waardeketen. Het bevat vereisten voor toezeggingen op het gebied van koolstofneutraliteit en het doen gelden van claims op het gebied van koolstofneutraliteit.< / span>


< p class=" MsoBodyText" > < span lang=" EN-GB" > Dit document is broeikasgasneutraal. Indien een broeikasgasprogramma van toepassing is, zijn naast de eisen uit dit document ook de eisen van dat broeikasgasprogramma van toepassing.< / span>