You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN ISO 11336-1:2024

Grote jachten — Sterkte, weer- en waterdichtheid van beglaasde openingen — Deel 1: Ontwerpcriteria, materialen, omlijsting en testen van onafhankelijke beglaasde openingen (ISO 11336-1:2023)

ACTIVE

About this standard

Languages
English
Type
NBN
Standards committee
ISO/TC 8/SC 12
Status
ACTIVE
Publication date
25 January 2024
ICS Code
47.040 (Zeeschepen)
Withdrawn Date
Price
€ 184,00

About this training

Summary

< p class=" MsoBodyText" style=" mso-layout-grid-align: none text-autospace: none " > < span lang=" EN-GB" style=" mso-bidi-font-size: 12.0pt mso-fareast-font-family: ' MS Mincho' " > Dit document specificeert de technische vereisten voor onafhankelijke beglaasde openingen op grote jachten, rekening houdend met navigatieomstandigheden, de locatie van de opening en de materialen, framing en testen.

span>


< p class=" MsoBodyText" style=" mso-layout-grid-align: none text-autospace: none " > < span lang=" EN-GB" style=" mso-bidi-font-size: 12.0pt mso-fareast-font-family: ' MS Mincho' " > Grote jachten zijn jachten met een romplengte < em style=" mso-bidi-font-style: normal " > L< / em> < sub > H< / sub> , hoger of gelijk aan 24 m, gebruikt voor sport of plezier en commerciële activiteiten.< / span>


< p class=" MsoBodyText" style=" mso-layout-grid-align: none text-autospace: none " > < span lang=" EN-GB" style=" mso-bidi-font-size: 12.0pt mso-fareast-font-family: ' MS Mincho' " > Dit document is geschikt voor het ontwerp van beglaasde openingen op alle grote jachten. Wanneer jachten echter meer dan twaalf passagiers vervoeren, vallen de aanvullende eisen (die zijn vastgesteld door de bevoegde maritieme overheid) voor brandwerendheid en schadestabiliteit buiten het bereik van deze norm.< / span>


< p class=" MsoBodyText" style=" mso-layout-grid-align: none text-autospace: none " > < span lang=" EN-GB" style=" mso-bidi-font-size: 12.0pt mso-fareast-font-family: ' MS Mincho' " > De in dit document beschouwde openings- en bijbehorende sluitmiddelen zijn alleen die welke zich boven de diepste waterlijn (dsw) bevinden en die van cruciaal belang zijn voor de integriteit van het schip met betrekking tot weersdichtheid en waterdichtheid, d.w.z. die welke kunnen leiden tot het binnendringen van water in de romp in geval van breuk, ontwrichting of verlies van de ruit of de montage ervan. Dit document heeft betrekking op en is beperkt tot onafhankelijke beglazingsopeningen waarin de ruit uitsluitend wordt ondersteund door eenvoudige lineaire ondersteuning aan de randen. Beglazingen waarbij de rotatie aan de randen meer wordt beperkt dan het geval zou zijn door een enkele verbindingslijn, vallen niet onder dit document. Dit document, met uitzondering van bijgebouwen, is beperkt tot beglazing van welke vorm dan ook, die eenvoudigweg langs alle randen wordt ondersteund. Horizontaal geplaatste beglazing is uitgesloten.< / span>


< p class=" Note" style=" tab-stops: 19,85pt 39,7pt 48,25pt 59,55pt 79,4pt 99,25pt 119,05pt 138,9pt 158,75pt 178,6pt 7,0cm mso-layout-grid-align: geen tekst-autospace : geen " > < span lang=" EN-GB" style=" mso-bidi-font-size: 12.0pt mso-fareast-font-family: ' MS Mincho' " > OPMERKING< span style=" mso -tab-count: 1 " >        < / span> Dit document is gebaseerd op de ervaring van fabrikanten van scheepsramen en glas, scheepsbouwers en autoriteiten die op schepen de voorschriften van SOLAS toepassen, zoals gewijzigd[< / span> < span class=" citebib" > < span lang=" EN-GB" style=" mso-bidi-font-size: 12.0pt kleur: zwart mso-color-alt: windowtext " > 7< / span> < / span> < span lang=" EN-GB" style=" mso-bidi-font-size: 12.0pt mso-fareast-font-family: ' MS Mincho' " > ]< / span> < span lang=" EN-GB" style=" mso-bidi-font-size: 12.0pt mso-fareast-font-family: ' MS Mincho' " > , en van de Internationale Conventie voor Uitwateringslijnen, zoals gewijzigd[< span class=" citebib" > < span style=" color: black mso-color-alt: windowtext " > 6< / span> < / span> ], wijzend op de bepalingen van het SOLAS-protocol van 1988, artikel 8, zoals overeengekomen door de betreffende Marine Administration, en op de ervaring die is opgedaan met de toepassing van de Large Commercial Yacht Code en de REG Yacht Code< sup> [< span class=" citebib" > < span style=" kleur: zwart mso-color-alt: windowtext " > 16< / span> < / span> ].< / span>