NBN ISO 31000:2018

Risicomanagement - Richtlijnen (ISO 31000:2018)

ACTIEF

Over deze norm

Talen
Engels, Frans en Nederlands
Type
NBN
Normcommissie
NBN/I262
Status
ACTIEF
Publicatiedatum
21 December 2017
Vervangt
NBN ISO 31000:2014, NBN ISO 31000 NL:2014
ICS-code
03.100.01 (Bedrijfsorganisatie en -beheer, algemeen)
Withdrawn Date

Over deze opleiding

Samenvatting

Dit document biedt richtlijnen voor het managen van risico’s waarmee organisaties worden geconfronteerd. De toepassing van deze richtlijnen kan voor elke organisatie en de context ervan op maat worden aangepast.
Dit document biedt een generieke benadering voor het managen van alle typen risico’s en is niet bedrijfstak- of sectorspecifiek.
Dit document kan worden gebruikt gedurende de gehele levenscyclus van de organisatie en kan worden toegepast op alle activiteiten, met inbegrip van besluitvorming op alle niveaus.