Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN S 21-204-2:2020

Brandbeveiliging van de gebouwen - Schoolgebouwen - Deel 2: Brandbeveiliging van nieuwe schoolgebouwen

ACTIVE

About this standard

Languages
French and Dutch
Type
NBN
Standards committee
SA/E127
Status
ACTIVE
Publication date
19 November 2020
Replaces
NBN/DTD S 21-204-2:2020
Corrected By
NBN S 21-204-2:2020/AC:2021
Withdrawn Date

About this training

Summary

Deze norm is van toepassing op nieuwe schoolgebouwen en op de uitbreidingen van bestaande schoolgebouwen waarvoor de aanvraag voor de bouw wordt ingediend vanaf de eerste dag van de derde maand na die waarin deze norm is bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Deze norm bepaalt de minimum eisen waaraan de opvatting, de bouw, de uitrusting en de inrichting van nieuwe schoolgebouwen en op de uitbreidingen van bestaande schoolgebouwen moeten voldoen om:
a) het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen
b) de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen
c) preventief het ingrijpen van de hulpverleningszone (brandweer) te vergemakkelijken.