Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN ISO/IEC 23396:2021

Systeem- en software-engineering — Mogelijkheden van beoordelingstools

ACTIVE

About this standard

Languages
English
Type
NBN
Standards committee
AGORIA-ICT/J00107
Status
ACTIVE
Publication date
11 May 2021
ICS Code
35.080 (Ontwikkeling van programmatuur en systeemdocumentatie)
Withdrawn Date

About this training

Summary

Dit document specificeert de mogelijkheden van een tool om beoordelingswerk te ondersteunen.
De evaluatie en selectie van de beoordelingstools worden uitgevoerd in overeenstemming met ISO/ IEC 20741
definieert het algemene evaluatieselectieproces en de evaluatiekenmerken. Dit document definieert
mogelijkheden die specifiek zijn voor het beoordelen van tools in het proces. Door deze twee standaarden samen te gebruiken, is het mogelijk
om objectieve en redelijke resultaten af te leiden van de evaluatie en selectie van beoordelingsinstrumenten.
Het beoordelingswerk is gebaseerd op het proces, de activiteiten en taken die zijn gedefinieerd in ISO/ IEC 20246. Het is ook
aangenomen dat de beoordelingsdoelen zijn gedefinieerd in ISO/ IEC 20246. Het beoordelingswerk in dit document is
verondersteld niet te worden uitgevoerd door een derde partij, maar binnen een project.
De mogelijkheden van de beoordelingstool die in dit document worden gespecificeerd, zijn in overeenstemming met het beoordelingsproces dat is gedefinieerd in
ISO/ IEC 20246. Dit document bevat geen geautomatiseerde processen, activiteiten of taken om uit te voeren
beoordelingen zoals geautomatiseerde broncodecontroles gedefinieerd in ISO/ IEC 30130.
Problemen die in de beoordeling worden geïdentificeerd, worden geregistreerd en beheerd door de tool maar gebreken gevonden in
Tests en problemen die in het algemeen worden gevonden, met uitzondering van beoordelingen, vallen buiten het bestek van dit document.