Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN R 03-001:2021

Elektrisch aangedreven voertuigen - Beheersen van risico's bij interventies

ACTIVE

About this standard

Languages
French and Dutch
Type
NBN
Standards committee
NBN/B Electric Vehicles
Status
ACTIVE
Publication date
26 May 2021
Withdrawn Date
10 December 2021

About this training

Summary

Deze norm definieert de voorschriften voor het beheersen van risico’s bij technische interventies op elektrisch aangedreven voertuigen (EAV) van de categorieën M-N-L.
Deze norm geeft specifieke eisen voor:
• het veilig werken aan EAV door het wegnemen van specifieke gevaren
• veilige opslag van (vermoedelijk) beschadigde EAV en elektrisch gevaarlijke onderdelen van EAV.
Buiten het toepassingsgebied van deze norm vallen:
• interventies beschreven in de gebruikershandleiding van de producent
• noodinterventies zoals beschreven in de procedures en opleidingen van eerstelijns hulpdiensten
• bestaande werkmethodes met betrekking tot risico’s verbonden aan het werken aan niet-EAV.
Deze norm is van toepassing met voorbehoud van de ter zake bestaande wettelijke bepalingen. In Bijlage G staan enkele niet-limitatieve voorbeelden van toepasselijke regelgevingen.