Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
IWA 42:2022

Netto nul richtlijnen

ACTIVE

About this standard

Languages
English, French and Dutch
Type
NBN
Standards committee
NBN/I301
Status
ACTIVE
Publication date
16 November 2022
ICS Code
13.020.40 (Vervuiling, vervuilingsbewaking en conservering)
Withdrawn Date

About this training

Summary

De toegang tot deze publicatie wordt gesponsord door ISO.Dit document biedt leidende principes en aanbevelingen om een gemeenschappelijke, wereldwijde aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van een netto nul-uitstoot van broeikasgassen door afstemming van vrijwillige initiatieven en goedkeuring van normen, beleid en nationale en internationale regelgeving.Dit document biedt richtlijnen voor wat bestuursorganisaties en andere organisaties kunnen doen om effectief bij te dragen aan de wereldwijde inspanningen om de opwarming tot 1,5 °C te beperken door uiterlijk in 2050 netto nul te bereiken. Het biedt richtlijnen voor een gemeenschappelijke en billijke bijdrage en erkent het vermogen van individuele organisaties bij te dragen aan het bereiken van wereldwijde netto nul. Dit document biedt, wanneer het wordt gebruikt in combinatie met toepasselijke op wetenschap gebaseerde trajecten, een leidraad voor organisaties die robuuste klimaatstrategieën willen opstellen.Dit document bevat algemene termen en definities, richtlijnen en specifieke aanbevelingen over: net zero leidende principes voor alle organisaties het opnemen van netto nul in strategieën en beleid wat netto nul betekent op verschillende niveaus en voor verschillende soorten organisaties het vaststellen en afstemmen van tussentijdse en langetermijndoelen op basis van billijkheid, de nieuwste wetenschappelijke kennis, bewijzen, onderzoek en overeengekomen goede praktijken acties die moeten worden ondernomen om deze doelen te bereiken broeikasgasemissiereducties binnen de waardeketen natuurbescherming en -herstel vermeden emissies en andere klimaatbijdragen buiten de waardeketen verhuizingen compensaties tegoeden vorderingen monitoring, meting en gebruik van geschikte en consistente indicatoren gelijkheid, empowerment, eerlijk delen en bredere impact transparante rapportage en effectieve communicatie.Dit document is bedoeld om territoriale benaderingen voor het bereiken van netto nul (bijvoorbeeld door landen, regio' s, steden) en waardeketenbenaderingen door organisaties op elkaar af te stemmen.Dit document is bedoeld om alle organisaties, inclusief bestuursorganisaties, in staat te stellen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid, kaders, normen of andere initiatieven op net zero voor gebruik door anderen.Dit document is bedoeld als aanvulling op vrijwillige initiatieven en om afstemming te vergemakkelijken, zodat elke organisatie die een netto-nulclaim wil indienen of ondersteunen, een vergelijkbare aanpak volgt, ongeacht het initiatief waarbij het betrokken is.OPMERKING 1 In dit document wordt één enkel doel voor organisaties gebruikt om alle broeikasgasemissies netto nul te maken, zo snel mogelijk of uiterlijk in 2050, om een gemeenschappelijk, begrijpelijk en ambitieus doel te bieden, in overeenstemming met de wetenschappelijke consensus over de wereldwijde inspanning die nodig is om de opwarming te beperken tot 1,5 °C met geen of beperkte temperatuuroverschrijding. Dit organisatiedoel sluit aan bij het doel zoals vermeld in de Race to Zero-criteria.OPMERKING 2 Governance-organisaties omvatten: nationale en subnationale (bijv. regionale, lokale, gemeentelijke) overheden, naargelang het geval regelgevers vrijwillige initiatieven intergouvernementele organen internationale en nationale niet-gouvernementele organisaties.OPMERKING 3 Dit document biedt geen richtlijnen voor koolstofneutraliteit voor organisaties of voor producten en diensten. Informatie over CO2-neutraliteit voor organisaties zal worden verstrekt in ISO 14068 [in ontwikkeling].