NBN ISO 28000:2023

Veiligheid en veerkracht — Veiligheidsmanagementsystemen — Eisen (ISO 28000:2022)

ACTIEF

Over deze norm

Talen
Engels en Nederlands
Type
NBN
Normcommissie
ISO/TC 292
Status
ACTIEF
Publicatiedatum
10 Januari 2023
Vervangt
NBN ISO 28000:2014
ICS-code
03.100.70 (Managementsysteem)
03.100.01 (Bedrijfsorganisatie en -beheer, algemeen)
Additional information
<p>De Nederlandstalige versie is uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van het NBN en heeft dezelfde status als de officiële versies. &nbsp;Hoewel de grootste zorg is besteed aan deze Nederlandstalige uitgave, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het NBN kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade, ontstaan door of verband houdend met de toepassing van deze uitgave.</p>
Withdrawn Date

Over deze opleiding

Samenvatting

Dit document specificeert eisen voor een veiligheidsmanagementsysteem, met inbegrip van aspecten die relevant zijn voor de toeleveringsketen.

Dit document is van toepassing op alle soorten en grootten van organisaties (bv. commerciële ondernemingen, regering of andere overheidsinstellingen en non-profitorganisaties) die voornemens zijn een veiligheidsmanagementsysteem vast te leggen, te implementeren, te onderhouden en te verbeteren. Het biedt een holistische en gemeenschappelijke aanpak en is niet sectorspecifiek.

Dit document kan gedurende de gehele levensduur van de organisatie worden gebruikt en kan op alle niveaus worden toegepast op elke activiteit, intern of extern.