Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN ISO 28000:2023

Veiligheid en veerkracht — Veiligheidsmanagementsystemen — Eisen (ISO 28000:2022)

ACTIVE

About this standard

Languages
English and Dutch
Type
NBN
Standards committee
ISO/TC 292
Status
ACTIVE
Publication date
10 January 2023
Replaces
NBN ISO 28000:2014
Amended By
NBN ISO 28000:2022/A1:2024
ICS Code
03.100.70 (Managementsysteem)
03.100.01 (Bedrijfsorganisatie en -beheer, algemeen)
Additional information
<p>De Nederlandstalige versie is uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van het NBN en heeft dezelfde status als de officiële versies. &nbsp;Hoewel de grootste zorg is besteed aan deze Nederlandstalige uitgave, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het NBN kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade, ontstaan door of verband houdend met de toepassing van deze uitgave.</p>
Withdrawn Date

About this training

Summary

Dit document specificeert eisen voor een veiligheidsmanagementsysteem, met inbegrip van aspecten die relevant zijn voor de toeleveringsketen.

Dit document is van toepassing op alle soorten en grootten van organisaties (bv. commerciële ondernemingen, regering of andere overheidsinstellingen en non-profitorganisaties) die voornemens zijn een veiligheidsmanagementsysteem vast te leggen, te implementeren, te onderhouden en te verbeteren. Het biedt een holistische en gemeenschappelijke aanpak en is niet sectorspecifiek.

Dit document kan gedurende de gehele levensduur van de organisatie worden gebruikt en kan op alle niveaus worden toegepast op elke activiteit, intern of extern.