Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
C1099-07R19

Standaard testmethode voor breukmodulus van koolstofhoudende vuurvaste materialen bij verhoogde temperaturen

ACTIVE

About this standard

Languages
English
Type
ASTM
Status
ACTIVE
Publication date
01 April 2019
Withdrawn Date

About this training

Summary

< div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.1< / span> & #x00a0 Deze testmethode omvat de bepaling van de breukmodulus van koolstofhoudende vuurvaste materialen bij verhoogde temperaturen in de lucht.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.2< / span> & #x00a0 De waarden vermeld in inch-pound eenheden en graden Fahrenheit dienen als standaard te worden beschouwd. De waarden tussen haakjes zijn alleen ter informatie.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" caveat cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.3< / span> & #x00a0 Deze norm is niet bedoeld om alle mogelijke veiligheidsrisico' s in verband met het gebruik ervan aan te pakken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze norm om vóór gebruik de juiste veiligheids-, gezondheids- en milieupraktijken vast te stellen en de toepasbaarheid van wettelijke beperkingen te bepalen. < span style=" font-style:normal font-weight:normal " class=" overriddenformat" > Zie Sectie < span class=" Body-link1 cdone" > 5< / span> voor specifieke gevarenaanduidingen.< / span>

< / div> < div class= " SectionLevel2" > < p class=" WTOcaveat cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.4< / span> & #x00a0 Deze internationale norm is ontwikkeld in overeenstemming met internationaal erkende principes voor standaardisatie die zijn vastgelegd in de Beslissing over principes voor de ontwikkeling van internationale normen, gidsen en aanbevelingen uitgegeven door het Comité voor technische handelsbelemmeringen (TBT) van de Wereldhandelsorganisatie.

< / div>