Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
ASTM C1410-17

Standaardspecificatie voor cellulaire melamine thermische en geluidsabsorberende isolatie

WITHDRAWN

About this standard

Languages
English
Type
ASTM
Status
WITHDRAWN
Publication date
15 April 2017
Withdrawn Date

About this training

Summary

< div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.1< / span> & #x00a0 Deze specificatie heeft betrekking op het type, de fysieke eigenschappen en de afmetingen van melamineschuim bedoeld voor gebruik als thermische en geluidsabsorberende isolatie voor temperaturen van & #x2212 40 tot +350& #x00b0 F (& #x2212 40 tot +177& #x00b0 C) in industriële omgevingen.

/ div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.2< / span> & #x00a0 Sommige toepassingen van thermisch isolatiemateriaal dat onder deze specificatie valt, vallen onder door codes te bouwen die brandprestaties aanpakken.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.3< / span> & #x00a0 Het gebruik van een geschikte dampvertrager is vereist bij toepassingen met koude oppervlakken waar waterdamp condenseert en een vermindering van de thermische prestatie veroorzaakt. Raadpleeg Praktijk < span class=" Body-link1 cdone" > C755< / span> voor selectie van dampvertragers. Facings worden overeengekomen tussen de koper en de fabrikant of leverancier.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.4< / span> & #x00a0 De waarden in inch-pound eenheden moeten als standaard worden beschouwd. De waarden tussen haakjes zijn wiskundige conversies naar SI-eenheden die alleen ter informatie worden verstrekt en niet als standaard worden beschouwd.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" caveat cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.5< / span> & #x00a0 Deze norm beoogt niet alle mogelijke veiligheidsrisico' s in verband met het gebruik ervan aan te pakken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze norm om geschikte veiligheids- en gezondheidspraktijken vast te stellen en de toepasbaarheid van wettelijke beperkingen voorafgaand aan gebruik te bepalen.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" WTOcaveat cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.6< / span> & #x00a0 Deze internationale norm is ontwikkeld in overeenstemming met de internationaal erkende beginselen voor standaardisatie die zijn vastgelegd in het Besluit inzake beginselen voor de ontwikkeling van internationale normen, gidsen en aanbevelingen uitgegeven door het Comité voor technische handelsbelemmeringen (TBT) van de Wereldhandelsorganisatie.

< / div>