Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
ASTM D0925-14R19

Standaard testmethoden voor het verkleuren van oppervlakken door rubbereigenschappen (contact, migratie en diffusie)

ACTIVE

About this standard

Languages
English
Type
ASTM
Status
ACTIVE
Publication date
01 November 2019
Withdrawn Date

About this training

Summary

< div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.1< / span> & #x00a0 Deze testmethoden behandelen technieken om drie soorten vlekken te evalueren die rubber kan veroorzaken wanneer in contact met, of in de buurt van, een ander oppervlak dat licht gekleurd kan zijn.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone " > 1.2< / span> & #x00a0 De testmethoden beschrijven ook hoe de mate van verkleuring kwalitatief kan worden geëvalueerd die wordt geproduceerd onder de omstandigheden van blootstelling aan alleen warmte of warmte en licht.

< / div> < div class= " SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.3< / span> & #x00a0 De in SI-eenheden vermelde waarden moeten als standaard worden beschouwd. De waarden tussen haakjes zijn alleen ter informatie.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" caveat cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.4< / span> & #x00a0 Deze norm is niet bedoeld om alle mogelijke veiligheidsrisico' s in verband met het gebruik ervan aan te pakken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze norm om geschikte veiligheids-, gezondheids- en milieupraktijken vast te stellen en de toepasselijkheid van wettelijke beperkingen voorafgaand aan gebruik te bepalen.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" WTOcaveat cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.5< / span> & #x00a0 Deze internationale norm is ontwikkeld in overeenstemming met internationaal erkende principes voor standaardisatie die zijn vastgelegd in de Decision on Principles voor de ontwikkeling van internationale normen, gidsen en aanbevelingen uitgegeven door het Comité voor technische handelsbelemmeringen (TBT) van de Wereldhandelsorganisatie.

< / div>