Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
ASTM E0449-18

Standaard testmethoden voor analyse van calciumchloride

ACTIVE

About this standard

Languages
English
Type
ASTM
Status
ACTIVE
Publication date
01 February 2018
Withdrawn Date

About this training

Summary

< div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.1< / span> & #x00a0 Deze testmethoden dekken de analyse van calciumchloride en oplossingen.< / p > < / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.2< / span> & #x00a0 Er worden procedures gegeven voor de bepaling van calciumchloride, magnesiumchloride, kaliumchloride, natriumchloride en calciumhydroxide. De testmethoden verschijnen in de volgende volgorde:

< div class=" ParaCenter" > < table style=" border-collapse: collaps border-top-style:none border-bottom-style:none " class=" datatable gridtype" width=" 462px" > < col align=" left" width=" 330px" > < / col> < col align=" center" width=" 132px" > < / col> < tbody class= " cdone" > < tr> < td style=" vertical-align:top " > < p style=" text-align:left" class=" tablecell_indented" > & #x00a0

< / td> < td style=" vertical-align:top " > < p style=" text-align:center" class=" tablecell_indented" > Secties

< / td> < / tr> < tr> < td style=" vertical-align:top " > < p style=" text-align:left" class=" tablecell_indented" > Calciumchloride

< / td> < td style=" vertical-align:top " > < p style=" text-align:center" class=" tablecell_indented" > < span class=" Body-link1 cdone" > 8< / span> tot < span class=" Body-link1 cdone" > 17< / span> < / p> < / td> < / tr> < tr> < td style=" vertical-align:top " > < p style=" text-align:left" class=" tablecell_standard" > Magnesiumchloride, kaliumchloride, < br / > en natriumchloride

< / td> < td style=" vertical-align:top " > < p style=" text-align:center" class=" tablecell_indented" > < span class=" Body -link1 cdone" > 18< / span> tot < span class=" Body-link1 cdone" > 28< / span>

< / td> < / tr> < tr> < td style=" vertical-align :top " > < p style=" text-align:left" class=" tablecell_indented" > Calciumhydroxide

< / td> < td style=" vertical-align:top " > < p style=" text-align:center" class=" tablecell_indented" > < span class=" Body-link1 cdone" > 29< / span> tot < span class=" Body-link1 cdone" > 36< / span>

< / td> < / tr> < / tbody> < / table> < / div> < / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.3 < / span> & #x00a0 De in SI-eenheden vermelde waarden dienen als standaard te worden beschouwd. De waarden tussen haakjes zijn alleen ter informatie.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.4< / span> & #x00a0 Bekijk het huidige veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gedetailleerde informatie over toxiciteit, EHBO-procedures, hantering en veiligheidsmaatregelen.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" caveat cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.5< / span> & #x00a0 Deze norm is niet bedoeld om alle mogelijke veiligheidsrisico' s in verband met het gebruik ervan aan te pakken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze norm om vóór gebruik de juiste veiligheids-, gezondheids- en milieupraktijken vast te stellen en de toepasbaarheid van wettelijke beperkingen te bepalen. < span style=" font-style:normal font-weight:normal " class=" overriddenformat" > Specifieke gevarenaanduidingen worden gegeven in Sectie < span class=" Body-link1 cdone" > 5< / span> .< / span>

< / div> < div class= " SectionLevel2" > < p class=" WTOcaveat cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.6< / span> & #x00a0 Deze internationale norm is ontwikkeld in overeenstemming met internationaal erkende principes voor standaardisatie die zijn vastgelegd in de Beslissing over principes voor de ontwikkeling van internationale normen, gidsen en aanbevelingen uitgegeven door het Comité voor technische handelsbelemmeringen (TBT) van de Wereldhandelsorganisatie.

< / div>