Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
D7573-18AE01

Standaard testmethode voor totale koolstof en organische koolstof in water door katalytische verbranding bij hoge temperatuur en infrarooddetectie

ACTIVE

About this standard

Languages
English
Type
ASTM
Status
ACTIVE
Publication date
15 December 2018
Withdrawn Date

About this training

Summary

< div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.1< / span> & #x00a0 Deze testmethode omvat de bepaling van totaal koolstof (TC), anorganische koolstof (IC), totale organische koolstof (TOC), opgeloste organische koolstof (DOC) en niet-zuiverbare organische koolstof (NPOC) in drinkwater, grondwater, oppervlaktewater, afvalwater en zeewater in het bereik van 0,5 mg/ L tot 50 mg/ L. Concentraties van 50-4000 mg/ L koolstof kunnen worden bepaald door automatische injectie van een kleiner monstervolume of door monsterverdunning. U kunt ook een kleiner monstervolume gebruiken en bij hogere concentraties kalibreren.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.2< / span> & #x00a0 Het monster wordt geïnjecteerd in een buis die is verwarmd tot < span class=" unicode1" > & #x2265 < / span> 680& #x00ba C. Het monster gaat over in een gasfase en wordt door een katalysatorlaag geperst, waardoor alle koolstofhoudende verbindingen worden omgezet in CO< sub> < span style=" font-style:normal " > 2< / span> < / sub> . Een niet-dispersieve infrarood (NDIR) detector meet de resulterende CO< sub> < span style=" font-style:normal " > 2< / span> < / sub> .

< / div> < div class =" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.3< / span> & #x00a0 Voor TOC- en DOC-analyse wordt een deel van het monster geïnjecteerd om TC of opgeloste koolstof te bepalen (gelijkstroom). Een deel van het monster wordt vervolgens aangezuurd en gespoeld om de IC te verwijderen. De gezuiverde anorganische koolstof wordt gemeten als TIC of DIC. TOC of DOC wordt berekend door de anorganische fractie af te trekken van de totale koolstof:

< img align=" absmiddle" src=" http:/ / www.astm.org/ HTTP/ IMAGES/ D7573-18AE01_1 .gif" alt=" Vergelijking D7573-18AE01_1" / >

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.4< / span> & #x00a0 Voor NPOC-analyse wordt een deel van het monster aangezuurd en gezuiverd om IC te verwijderen. Het gezuiverde monster wordt vervolgens geïnjecteerd om de NPOC te bepalen.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.5< / span> & #x00a0 Deze testmethode is van toepassing op de matrices en concentraties die zijn gevalideerd in het interlaboratoriumonderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de validiteit van deze testmethode te garanderen voor water met niet-geteste matrices en verschillende concentratiebereiken.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.6< / span> & #x00a0 Deze testmethode is alleen van toepassing op koolstofhoudend materiaal in het monster dat in de reactiezone kan worden gebracht. De grootte van de injectienaald of injectoropening beperkt over het algemeen de maximale grootte van deeltjes die zo kunnen worden ingebracht.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.7< / span> & #x00a0 Naast laboratoriumanalyses kan deze testmethode worden toegepast voor streammonitoring.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.8< / span> & #x00a0 De in SI-eenheden vermelde waarden dienen als standaard te worden beschouwd. Er zijn geen andere meeteenheden opgenomen in deze norm.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" caveat cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.9< / span> & #x00a0 Deze norm heeft niet de bedoeling om alle mogelijke veiligheidsproblemen in verband met het gebruik ervan aan te pakken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze norm om geschikte veiligheids-, gezondheids- en milieupraktijken vast te stellen en de toepasselijkheid van wettelijke beperkingen voorafgaand aan gebruik te bepalen.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" WTOcaveat cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.10< / span> & #x00a0 Deze internationale norm is ontwikkeld in overeenstemming met de internationaal erkende beginselen voor standaardisatie die zijn vastgelegd in het beginselbesluit voor de ontwikkeling van internationale normen, gidsen en aanbevelingen uitgegeven door het Comité voor technische handelsbelemmeringen (TBT) van de Wereldhandelsorganisatie.

< / div>