Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
ASTM D6804-19

Standaardgids voor handgatontwerp in golfkartonnen dozen

ACTIVE

About this standard

Languages
English
Type
ASTM
Status
ACTIVE
Publication date
01 October 2019
Withdrawn Date

About this training

Summary

< div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.1< / span> & #x00a0 Deze norm geeft richtlijnen voor het ontwerpen van voorgesneden openingen bedoeld voor gebruik als gaten in golfkartonnen dozen tijdens handmatige behandeling van verpakte vracht.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.2< / span> & #x00a0 < span class=" Head3Title cdone" > Beperkingen& #x2014 < / span> Deze standaard biedt richtlijnen voor pakketontwikkeling en voor het daaropvolgende testen van dozen om de prestaties te meten. Het is niet bedoeld om specifieke informatie te geven over het ontwerp van handgaten.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.3 < / span> & #x00a0 De waarden vermeld in inch-pound eenheden moeten als standaard worden beschouwd. De SI-eenheden zijn alleen ter informatie.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" caveat cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.4< / span> & #x00a0 Deze norm heeft niet de bedoeling om alle mogelijke veiligheidsrisico' s in verband met het gebruik ervan aan te pakken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze norm om geschikte veiligheids-, gezondheids- en milieupraktijken vast te stellen en de toepasselijkheid van wettelijke beperkingen voorafgaand aan gebruik te bepalen.

< / div> < div class=" SectionLevel2 " > < p class=" WTOcaveat cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.5< / span> & #x00a0 Deze internationale norm is ontwikkeld in overeenstemming met internationaal erkende beginselen inzake normalisatie die zijn vastgelegd in het Besluit Principes voor de ontwikkeling van internationale normen, gidsen en aanbevelingen uitgegeven door het Comité voor technische handelsbelemmeringen (TBT) van de Wereldhandelsorganisatie.

< / div>