Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
D7348-13

Standaard testmethoden voor verlies bij ontsteking (LOI) van vaste verbrandingsresiduen

WITHDRAWN

About this standard

Languages
English
Type
ASTM
Status
WITHDRAWN
Publication date
01 September 2013
Withdrawn Date

About this training

Summary

< div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1" > 1.1& #x00a0 Deze testmethoden hebben betrekking op de bepaling van het massaverlies van vaste verbrandingsresten bij verhitting in een lucht- of zuurstofatmosfeer tot een voorgeschreven temperatuur. Het massaverlies kan te wijten zijn aan het verlies van vocht, koolstof, zwavel, enzovoort, door de ontbinding of verbranding van het residu.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1" > 1.2& #x00a0 De in SI-eenheden vermelde waarden dienen als standaard te worden beschouwd. Er zijn geen andere meeteenheden opgenomen in deze standaard.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" caveat" > 1.3& #x00a0 Deze standaard is niet bedoeld om alle mogelijke veiligheidsrisico' s die verband houden met het gebruik ervan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze norm om geschikte veiligheids- en gezondheidspraktijken vast te stellen en de toepasselijkheid van wettelijke beperkingen voorafgaand aan gebruik te bepalen.

< / div>