Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
ASTM D5058-12R20

Standaardpraktijken voor compatibiliteit van screeninganalyse van afval

ACTIVE

About this standard

Languages
English
Type
ASTM
Status
ACTIVE
Publication date
01 February 2020
Withdrawn Date

About this training

Summary

< div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.1< / span> & #x00a0 Deze praktijken hebben betrekking op de beoordeling van de compatibiliteit/ reactiviteit van afval. De individuele praktijken zijn als volgt:

< div class=" ParaCenter" > < table style=" border-collapse: collapse border-top-style:none border-bottom-style:none " class=" datatable gridtype" width=" 461px" > < col align=" left" width=" 374px" > < / col> < col align=" center" width=" 87px" > < / col> < tbody class= " cdone" > < tr> < td style=" vertical-align:top " > < p style=" text-align:left" class=" tablecell_indented" > & #x00a0

< / td> < td style=" vertical-align:top " > < p style=" text-align:center" class=" tablecell_indented" > Secties

< / td> < / tr> < tr> < td style=" vertical-align:top " > < p style=" text-align:left" class=" tablecell_indented" > Oefening A& #x2014 commingled waste compatibiliteit

< / td> < td style=" vertical-align: top " > < p style=" text-align:center" class=" tablecell_indented" > & #x2007 < span class=" Body-link1 cdone" > 8 & #x2013 < / span> < span class=" Body-link1 cdone" > < / span> < span class=" Body-link1 cdone" > < / span> < span class=" Body-link1 cdone" > < / span> < span class=" Body-link1 cdone" > 12< / span>

< / td> < / tr> < tr> < td style=" vertical-align:top " > < p style=" text- align:left" class=" tablecell_indented" > Praktijk B Polymerisatiepotentieel (reactie met

< / td> < td style=" vertical-align:top " > < p style=" text-align: center" class=" tablecell_indented" > & #x00a0

< / td> < / tr> < tr> < td style=" vertical-align:top " > < p style=" text-align:left " class=" tablecell_indented" > & #8199 triëthylamine)

< / td> < td style=" vertical-align:top " > < p style=" text-align:center" class=" tablecell_indented" > < span class=" Body-link1 cdone" > 13 & #x2013 < / span> < span class=" Body-link1 cdone" > < / span> < span class=" Body-link1 cdone" > < / span> < span class=" Body-link1 cdone" > < / span> < span class=" Body-link1 cdone" > < / span> < span class=" Body-link1 cdone" > 18< / span>

< / td> < / tr> < tr> < td style=" vertical-align:top " > < p style=" text-align:left" class=" tablecell_indented" > Oefen C& #x2014 watercompatibiliteit

< / td> < td style=" vertical-align:top " > < p style=" text-align:center" class=" tablecell_indented" > < span class=" Body-link1 cdone" > 19 & #x2013 < / span> < span class=" Body-link1 cdone" > < / span> < span class=" Body-link1 cdone" > < / span> < span class=" Body-link1 cdone" > < / span> < span class=" Body-link1 cdone" > < / span> < span class=" Body-link1 cdone" > < / span> < span class=" Body-link1 cdone" > 25< / span>

< / td> < / tr> < / tbody> < / table> < / div> < / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.2 < / span> & #x00a0 Deze praktijken zijn van toepassing op afvalvloeistoffen, slib, halfvaste stoffen en vaste stoffen.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.3< / span> & #x00a0 Deze methoden zijn ontworpen en bedoeld als voorbereidende of aanvullende test als aanvulling op de meer geavanceerde kwantitatieve analysetechnieken die moeten worden gebruikt om de samenstelling en compatibiliteit van afval te bepalen. Deze norm biedt de gebruiker de mogelijkheid en de mogelijkheid om afvalstoffen te screenen op potentieel gevaarlijke reacties wanneer de meer geavanceerde technieken niet beschikbaar zijn en de totale samenstelling van het afval onbekend is, en om compatibiliteit te screenen wanneer de samenstelling bekend is. (< span class=" overriddenformat" style=" font-style:normal font-weight:bold " > Waarschuwing< / x2014 < / span> Vertraagde of langzame reacties van afvalstoffen kunnen onopgemerkt blijven.)

div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.4< / span> & #x00a0 De in SI-eenheden vermelde waarden moeten als standaard worden beschouwd. Er zijn geen andere meeteenheden opgenomen in deze standaard.

< div class=" SectionLevel3" > < p class=" subsec2 cdone2" > < span class=" Head4 cdone" > 1.4.1< / span> ' s x00a0 < span class=" Head4Title cdone" > Uitzondering& #x2014 < / span> De waarden tussen haakjes zijn alleen ter informatie.

< / div> < / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" caveat cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.5< / span> & #x00a0 Deze norm beoogt niet alle mogelijke veiligheidsrisico' s in verband met het gebruik ervan aan te pakken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze norm om vóór gebruik de juiste veiligheids-, gezondheids- en milieupraktijken vast te stellen en de toepasbaarheid van wettelijke beperkingen te bepalen. < span style=" font-style:normal font-weight:normal " class=" overriddenformat" > Zie secties < span class=" Body-link1 cdone" > 1.3< / span> , < span class=" Body-link1 cdone" > 6.1< / span> , < voor specifieke gevaren- en waarschuwingsverklaringen span class=" Body-link1 cdone" > 10< / span> , < span class=" Body-link1 cdone" > 11.2.3< / span> , < span class=" Body-link1 cdone" > 11.5.2< / span> , < span class=" Body-link1 cdone" > 16< / span> en < span class=" Body-link1 cdone" > 23< / span> .< / span> < / p > < / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" WTOcaveat cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.6< / span> & #x00a0 Deze internationale standaard is ontwikkeld in overeenstemming met internationaal erkende beginselen voor normalisatie die zijn vastgelegd in het Besluit inzake beginselen voor de ontwikkeling van internationale normen, gidsen en aanbevelingen uitgegeven door het Comité voor technische handelsbelemmeringen (TBT) van de Wereldhandelsorganisatie.

< / div>