Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
D3468_D3468M-99R20

Standaardspecificatie voor met vloeistof aangebracht neopreen en gechloorsulfoneerd polyethyleen gebruikt in dakbedekking en waterdichting

ACTIVE

About this standard

Languages
English
Type
ASTM
Status
ACTIVE
Publication date
01 May 2020
Withdrawn Date

About this training

Summary

< div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.1< / span> & #x00a0 Deze specificatie heeft betrekking op met vloeistof aangebrachte oplossingen van neopreen en gechloorsulfoneerd polyethyleen synthetisch rubber die geschikt zijn voor gebruik bij dakbedekking en waterdichting.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.2< / span> & #x00a0 De waarden vermeld in SI-eenheden of inch-pound-eenheden moeten afzonderlijk als standaard worden beschouwd. De waarden die in elk systeem worden vermeld, zijn mogelijk niet exact equivalent daarom moet elk systeem onafhankelijk van het andere worden gebruikt. Het combineren van waarden van de twee systemen kan resulteren in niet-conformiteit met de standaard.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" caveat cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.3< / span> & #x00a0 < span style=" font-style:normal font-weight:normal " class=" overriddenformat" > Het volgende voorzorgsvoorbehoud heeft alleen betrekking op het gedeelte Testmethoden, Sectie < span class=" Body-link1 cdone" > 9< / span> van deze specificatie: < / span> Deze norm is niet bedoeld om alle mogelijke veiligheidsproblemen aanpakken die verband houden met het gebruik ervan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze norm om geschikte veiligheids-, gezondheids- en milieupraktijken vast te stellen en de toepasselijkheid van wettelijke beperkingen voorafgaand aan gebruik te bepalen.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" WTOcaveat cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.4< / span> & #x00a0 Deze internationale norm is ontwikkeld in overeenstemming met internationaal erkende principes voor standaardisatie die zijn vastgelegd in de Decision on Principles voor de ontwikkeling van internationale normen, gidsen en aanbevelingen uitgegeven door het Comité voor technische handelsbelemmeringen (TBT) van de Wereldhandelsorganisatie.

< / div>