Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
ASTM D4129-05R20

Standaard testmethode voor totale en organische koolstof in water door oxidatie bij hoge temperatuur en door coulometrische detectie

ACTIVE

About this standard

Languages
English
Type
ASTM
Status
ACTIVE
Publication date
01 January 2020
Withdrawn Date

About this training

Summary

< div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.1< / span> & #x00a0 Deze testmethode omvat de bepaling van totaal en organisch koolstof in water en afval water, inclusief brak water en pekel in het bereik van 2 tot 20.000 mg/ L. Deze testmethode heeft de voordelen van een breed concentratiebereik dat kan worden bepaald zonder monsterverdunning en de voorziening voor boot- of capillaire introductie van monsters die sedimenten en deeltjes bevatten waar injectie met een injectiespuit niet geschikt is.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.2< / span> & #x00a0 Deze procedure is alleen van toepassing op dat koolstofhoudende materiaal in het monster dat in de reactiezone. Wanneer injectie met een injectiespuit wordt gebruikt om monsters in de verbrandingszone te brengen, beperkt de grootte van de opening van de injectienaald de maximale grootte van deeltjes die in monsters aanwezig kunnen zijn. Slib- en sedimentmonsters moeten voorafgaand aan de bemonstering worden gehomogeniseerd met een micropipetor of een andere geschikte monsternemer en het inbrengen van een pollepel in de verbrandingszone is vereist.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2 " > < span class=" Head3 cdone" > 1.3< / span> & #x00a0 De precisie- en afwijkingsinformatie die in deze testmethode wordt gerapporteerd, is verkregen in collaboratieve tests met water van de volgende typen: gedestilleerd, gedeïoniseerd, drinkbaar, natuurlijk , pekel, gemeentelijk en industrieel afval, en water afkomstig van olieschalie retort. Aangezien de gerapporteerde precisie- en afwijkingsinformatie mogelijk niet van toepassing is op wateren van alle matrices, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de validiteit van deze testmethode op monsters van andere matrices te waarborgen.

< / div> < div class =" SectionLevel2" > < p class=" subsec1 cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.4< / span> & #x00a0 De in SI-eenheden vermelde waarden moeten als standaard worden beschouwd. Er zijn geen andere meeteenheden opgenomen in deze norm.

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" caveat cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.5< / span> & #x00a0 Deze norm heeft niet de bedoeling om alle mogelijke veiligheidsproblemen in verband met het gebruik ervan aan te pakken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze norm om vóór gebruik de juiste veiligheids-, gezondheids- en milieupraktijken vast te stellen en de toepasbaarheid van wettelijke beperkingen te bepalen. < span style=" font-style:normal font-weight:normal " class=" overriddenformat" > Voor specifieke voorzorgsmaatregelen, zie < span class=" Body-link1 cdone" > 9.1< / span> en < span class=" Body-link1 cdone" > 10.2.1< / span> .< / span> span>

< / div> < div class=" SectionLevel2" > < p class=" WTOcaveat cdone2" > < span class=" Head3 cdone" > 1.6< / span> & #x00a0 < i> Deze internationale norm is ontwikkeld in overeenstemming met internationaal erkende beginselen inzake normalisatie die zijn vastgelegd in het besluit inzake beginselen voor de ontwikkeling van internationale normen, gidsen en aanbevelingen, uitgegeven door het Comité voor technische handelsbelemmeringen van de Wereldhandelsorganisatie (TBT).

< / div>